VISIE

Op een kwalitatieve manier zorg leveren, waarbij het welzijn van onze cliënten centraal staat. Dat betekent voor ons het kleur terugbrengen in het leven van onze cliënten. Dit doen wij mede door het spreken van de eigen taal en het gebruiken van onze kennis van hun culturele achtergrond, waardoor zij zich gezien en gehoord voelen. Hiermee willen wij bereiken dat onze cliënten, die overspoeld dreigen te raken door de heftigheid van allerlei problemen, eerder aan de bel kunnen trekken voor hulp. Dit kan een dreigend isolement voorkomen.

 

We sluiten aan bij de wensen van onze cliënten en kunnen hen op een laagdrempelige manier  benaderen en informeren. Wij willen onze cliënten ondersteuning bieden zodat zij, ondanks de verharding van onze maatschappij en toenemende bureaucratie, weer kleur in hun leven krijgen en zich beter voelen.

 Wij gaan op een respectvolle manier de samenwerking aan met onze cliënten. Hierdoor willen wij wederzijds vertrouwen opbouwen zodat wij samen met hen aan de verbetering van de kwaliteit van hun leven kunnen werken. Dit heeft tot gevolg dat onze cliënten zich weer beter voelen, de regie terugkrijgen en weer als volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.