MISSIE

Wij willen meer kleur brengen in het leven van onze cliënten. Wij richten ons op volwassenen met een niet westerse culturele achtergrond.

Wij bieden zorg in eigen taal, rekening houdend met de culturele achtergrond van onze cliënten.

 Ons doel is om mensen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in hun eigen leefomgeving en in de maatschappij.

 Dit doen wij door het bieden van hulp op maat, zoals individuele begeleiding endagbesteding. Dit, met als doel dat onze cliënten deel kunnen nemen aan het dagelijkse leven en waarbij hun behoeften centraal staan!