Ik ben Gül Güçlü en ben sinds 1995 -in verschillende functies- werkzaam in met name de hulpverlening. In deze periode heb ik met veel verschillende doelgroepen gewerkt en is diversiteit mijn specialiteit geworden. Ik richt mij liever op overeenkomsten dan op verschillen tussen mensen en breng hun graag bij elkaar om zo meer te kunnen bereiken. Ik kan er erg blij van worden als ik zie dat mensen weer verder kunnen in hun leven. Mijn passie is om mensen hierbij te helpen.

Sinds 2008 werk ik als maatschappelijk werker waarbij ik mensen heb begeleid die tegen allerlei problemen aanlopen. Tijdens mijn loopbaan ben ik verschillende probleemgebieden tegengekomen. Op basis hiervan constateer ik vooral een verharding in onze maatschappij, toenemende bureaucratie en digitalisering. Dit leidt tot veel problemen en onduidelijkheid bij veel mensen.

Deze mensen weten vaak niet waar zij recht op hebben en waar of hoe zij dit kunnen uitzoeken. Hier komt nog bij dat bepaalde doelgroepen tegen een taal- en cultuurbarrière aanlopen, hierdoor vastlopen en vaak tussen wal en schip vallen. Deze doelgroepen dreigen te verdrinken in hun eigen problemen omdat zij nergens aan de bel kunnen trekken. Hun eigen netwerk/mantelzorgers worden vaak overvraagd en daardoor ook overbelast. Om bovengenoemde redenen heb ik besloten om mijn eigen bedrijf te starten, zodat ik mij specifiek kan inzetten voor hulp en begeleiding voor hun. Om deze mensen beter te begrijpen en beter te helpen doe ik dit in hun eigen taal en met kennis van hun culturele achtergrond.

 Uiteraard doe ik dit niet alleen. Ik werk samen met andere professionals die Eigen Kracht Telt versterken.