Aanbod

Individuele begeleiding

Wij bieden o.a. psychosociale begeleiding aan mensen met een niet westerse culturele achtergrond. Dit doen wij in hun eigen taal en met kennis van de culturele achtergrond. Het gaat om mensen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken, of mensen die zich niet begrepen voelen in verband met hun culturele achtergrond. In sommige gevallen weten mensen de weg naar de hulpverlening niet te vinden. In de meeste gevallen hebben ze zelfs niet in de gaten dat zij hulp kunnen of mogen vragen aan derden bij het oplossen van hun problemen. Hierbij komt het helaas vaak voor dat op het moment dat zij het punt bereiken om hulp in te schakelen, de problemen zich al dusdanig opgestapeld hebben dat er geen uitweg meer mogelijk lijkt.

 

Bij individuele problemen kunt u o.a. denken aan psychosociale problemen, relatieproblemen, financiële problemen, problemen op het werk of school en het vastlopen in het contact met instanties.

Met gebruik van erkenning, begrip, vertrouwen en wederzijds respect, willen wij de samenwerking aangaan met deze mensen, en hen weer mogelijkheden bieden hun problemen op te lossen. Zo willen wij deze mensen individueel begeleiden, zodat zij zich weer beter kunnen voelen en regie krijgen over hun eigen leven. Dit doen wij doen door hen bewust te maken van hun eigen kunnen (kracht) en ze te leren om gebruik te maken van deze kracht.

Op deze manier kan iemand meer vaardigheden ontwikkelen om zijn zelfredzaamheid te behouden.

Dagbesteding voor ouderen met een niet westerse culturele achtergrond

Wij bieden dagbesteding aan ouderen met een niet westerseculturele achtergrond. Dit doen wij in de eigen taal en met kennis van de culturele achtergrond van deze ouderen. Bij deze ondersteuningsvorm gaat het om begeleiding in groepsvorm. Dagbesteding (in groepsvorm) is een structurele tijdsbesteding met vaste regelmaat, afhankelijk van de behoefte van de ouderen. Op deze manier krijgen zij de mogelijkheid om uit hun isolement te komen en in contact te komen met anderen. Dagbesteding kan ervoor zorgen dat ouderen hun eigen zelfredzaamheid zo lang mogelijk kunnen behouden of vergroten. Door middel van het aanbieden van verschillende activiteiten willen wij stimuleren dat fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden niet achteruitgaan

Deze ondersteuningsvorm kan ook voorkomen dat het eigen netwerk/de mantelzorgers overvraagd worden en daardoor overbelast raken.