KOSTEN

Wmo
Voor Wmo-zorg in de vorm van dagbesteding of individuele begeleiding betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) vastgesteld. Eenmaal per 4 weken ontvangt u van het CAK een rekening. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u  op de website van het CAK

Mocht u zelf niet uitkomen, dan willen wij u graag hierbij helpen!

Zorg in natura of een PGB
Wij kunnen u altijd informeren over de mogelijkheid van een PGB (Persoonsgebonden Budget) en Zorg in natura. Met een PGB kunt u zelf uw zorg inkopen. U moet er wel rekening mee houden dat u dan zelf de administratie moet bijhouden en zelf de opdrachtgever of werkgever bent.
Met uw eigen zorgverzekeraar kunt u bespreken of u voor een PGB in aanmerking komt. De voorwaarden staan ook in uw zorgpolis.

Mocht u zelf niet uitkomen, dan willen wij u graag hierbij helpen om uit te zoeken wat het beste bij uw situatie past.